О Библиотеци

Датум последње измене сриједа, 10 март 2021 11:29
Објављено четвртак, 05 јануар 2017 09:27

Градска библиотека у Добоју почела је са радом 9. маја 1946. године. У самом почетку, тадашњи књижни фонд није могао масовније да привуче читаоце у Библиотеку. Временом се њена активност развијала пратећи друштвени и економски развој општине, регије и шире.

 

Рјешењем Републичког комитета за образовање, науку, културу и физичку културу Социјалистичке Републике Босне и Херцеговине, број УП-И-02-620-13 од 17. новембра 1988. године, библиотека у Добоју проглашена је матичном библиотеком чије је подручје матичности обухватало сљедеће општине: Добој, Босански Брод, Дервента, Тешањ, Теслић, Маглај, Завидовићи, Жепче, Босански Шамац, Модрича и Оџак. Доношењем првог Закона о библиотечкој дјелатности Републике Српске, 31. децембра 1993. године, задржала је матичну функцију на подручју општина: Добој, Дервента, Брод, Модрича, Теслић, Шамац, Вукосавље и Петрово. Одлуком Скупштине општине Добој број 01-012-2-13-11/94, од 2.11.1994. године, основана је Народна библиотека Добој, као самостална установа са својством правног лица и имовином у државној својини.

 

Народна библиотека Добој има статус народне и матичне (регионалне) библиотеке. Своју дјелатност обавља у складу са Законом о библиотечкој дјелатности Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 44/16) и подзаконским актима којима се ближе одређују поједини сегменти дјелатности, прописима који се односе на друге области, али појединим одредбама дотичу библиотечку дјелатност (Закон о систему јавних служби, Закон о локалној самоуправи, Закон о културним добрима и сл), те Статутом и другим нормативним актима Библиотеке.

 

Основна дјелатност Библиотеке обухвата набавку и обраду библиотечке грађе, њен смјештај и уступање на коришћење, израду каталога библиотечке грађе, вођење библиотечке статистике, обављање матичних послова, организовање завичајне збирке, организовање културних манифестација и друге стручне послове прописане Законом о библиотечкој дјелатности и подзаконским актима. Поред тога, Библиотека има развијену и издавачку дјелатност.

 

Дужност директора Народне библиотеке Добој обавља др Славица Гостимировић, предсједника Управног одбора мр Младен Гајић, док су чланови Управног одбора Милена Благојевић и Марко Марковић