Семинар за школске библиотекаре 2016

Датум последње измене сриједа, 15 фебруар 2017 17:28
Објављено сриједа, 15 фебруар 2017 17:25

Школске библиотеке имају велики значај за одвијање васпитно-образовног процеса, али и за културу у цијелости, будући да представљају најбројнији тип библиотека са значајним књижним фондовима и бројном читалачком популацијом. Због тога, библиотечки радници у школским библиотекама морају да науче, поштују и у свом раду примјењују правила библиотечког пословања. 

Матична и развојна служба Народне библиотеке Добој, у складу са одредбама Закона о библиотечко - информационој дјелатности Републике Српске, којима су одређени матични послови у библиотечкој дјелатности и библиотеке које их обављају, између осталог брине и о стручном усавршавању кадрова који раде у школским библиотекама. С тим у вези, у 2016. години настављeне су активности континуиране едукације школских библиотекара започете још 2010. године организовањем једнодневног семинара. Семинар је одржан 9. децембра 2016. године у матичној библиотеци у присуству 40 учесника.

За разлику од претходних семинара, који су били више уско профилисани, ове године  семинар смо поставили тематски мало шире. Циљ је био да се, с једне стране, школским библиотекарима презентују занимљиве теме из библиотекарства и укаже на нова рјешења у библиотечким прописима те да се, с друге стране, школски библиотекари анимирају да врше истраживања, пишу стручне радове и излажу их на семинарима.

У том смислу, у првом дијелу семинара, учесницима су презентовани: матични послови у библиотечкој дјелатности у свјетлу новог Закона о библиотечко - информационој дјелатности Републике Српске, резултати истраживања стања у школским библиотекама на добојској регији, историја развоја школских библиотека на подручју града Добоја, те активности  везане за реконструкцију објекта Народне библиотеке Добој , реализоване након мајске поплаве 2014. године.

У другом дијелу семинара, школским библиотекарима представљене су занимљиве теме: Настанак и развој књиге (књига некад и сад), Криза читања у основним школама, те Примјер успјешне трансформације једне школске библиотеке од складишта књига у које су ученици ријетко долазили а још мање се задржавали,  до једне савремене школске библиотеке.

 На крају семинара, предавачи су одговарали на питања учесника, предложене су мјере у циљу унапређивања рада школских библиотека, те уприличена додјела увјерења о похађању семинара.

Посјећеност овог као и претходних семинара, говори нам да смо на “правом путу”, што нас свакако мотивише али и додатно обавезује да наставимо са наведеним активностима и у наредном периоду.

seminar-skolske1-2016.JPG seminar-skolske10-2016.JPG seminar-skolske11-2016.JPG

seminar-skolske12-2016.JPG seminar-skolske13-2016.JPG seminar-skolske14-2016.JPG

seminar-skolske2-2016.JPG seminar-skolske3-2016.JPG seminar-skolske4-2016.JPG

seminar-skolske5-2016.JPG seminar-skolske6-2016.JPG seminar-skolske7-2016.JPG

seminar-skolske8-2016.JPG seminar-skolske9-2016.JPG