Заштита културних добара

Датум последње измене сриједа, 04 јануар 2017 11:38
Објављено сриједа, 04 јануар 2017 11:38

 

О раду Српске народне читаонице у Добоју сачувано је мало података, јер је њен фонд систематски уништен у току Другог свјетског рата. У збиркама Народне библиотеке Добој пронађена је само једна књига за коју се са сигурношћу може тврдити да је припадала тој читаоници. У питању је Милићевићева књига (Београд, Српска књижевна задруга, 1909), а на њој је отиснут печат прве српске читаонице у Добоју. Захваљујући том печату, као споредном обиљежју, у Народној библиотеци Добој проведен је поступак заштите прописан одредбама Закона о културним добрима („Службени гласник Републике Српске“, број 11/95. и 103/08), извршена валоризација и категоризација, те је ова књига утврђена као покретно културно добро у категорији осталих добара (трећа категорија).