Посебни пројекти

Датум последње измене сриједа, 04 јануар 2017 11:25
Објављено сриједа, 04 јануар 2017 11:23

 

Пројекат Трагови печата на књигама Добојске библиотеке реализован је у оквиру овог реферата с циљем да прикупљањем и презентовањем података о соспственицима отиснутих печата на библиотечкој грађи сачува од заборава протагонисте који су на различите начине обогатили фондове Народне библиотеке Добој. Резултати истраживања представљени су 2002. године на изложби организованој у просторијама Библиотеке. Прилог о истраживању штампан је 2007. у београдском часопису Библиотекар, а као финализација пројекта, 2008 године, у издању Народне библиотеке Добој објављена је и посебна монографска публикација под истоименим насловом. Приказ књиге публикован је у електронском часопису Високошколске библиотеке, стручном гласилу Заједнице библиотека универзитета у Србији.