Представљен нови број часописа „Значења"

Објављено уторак, 02 новембар 2021 06:18

У четвртак смо представили „Значења: часопис за хуманистичке науке, културу и умјетност“, бр. 73, чији су уредници др Славица Гостимировић, Народна библиотека Добој и проф. Душко Певуља, Филолошки факултет Бања Лука.

Професор Пeвуљa je рeкao дa су нaкoн сeдмoгoдишњe пaузe "Знaчeњa" пoнoвo oбнoвљeнa, штo смaтрa дa je вaжнo и зa Дoбoj и зa Рeпублику Српску, с oбзирoм нa тo дa нeмa мнoгo чaсoписa oвoг профила.

Наиме, пуза је била добор повод да се на нов начин приступи Часопису, а др Славица Гостимировић истиче да се планира да Часопис конкурише за листу категорисаних часописа.

Као часопис за друштвена питања и културу „Значења“ излази од 1982. године, а од 1991. издавач је Народна библиотека Добој.

Часопис је доживио неколико промјена у смислу дизајна, а посљедњи број 73. је профилисан тако да одговара савременим токовима и трендовима из области хуманистичких наука, културе и умјетности.

znacenja-21_1.jpg znacenja-21_2.jpg